Deixa’ns un missatge


Ho sentim, de moment no estem disponibles. Envia'ns un missatge i et contactarem en breu.

Deixa’ns un missatge

1. Dades del propietari i de contacte

Super Fast S.L. és una empresa registrada segons les Lleis del Principat d’Andorra amb domicili social a l’Av. del Lloser, Edf. Paquita Benazet bloc B 2-4, AD300 Ordino, Andorra i amb Registre de Comerç núm. 925484Y (l’"Empresa", "Únic", "ÚNIC", "ens", "nostre/a(s)" o "nosaltres"). L’empresa és propietària i operadora de www.unicwear.com, que inclou tots els dominis i subdominis connectats a ell (el “Lloc web”). Per a qualsevol inquietud o incidència relacionada amb l'ús del lloc web, podrà contactar amb Únic:

- A través del lloc web (formulari de contacte)
- Correu electrònic (contact@unicwear.com)

Tota referència a "usuari", "client", "vostè" o "comprador" es refereix a la persona o entitat que accedeix al lloc web o realitza una comanda.

2. Acceptació de l’usuari

Ha de llegir acuradament aquests Termes i Condicions (“T&C”) abans d'utilitzar el lloc web i abans de realitzar una comanda o registrar-se amb Únic.

En accedir al nostre lloc web, navegant per ell i / o utilitzant-lo, accepta estar totalment subjecte a aquests Termes i Condicions en la seva totalitat, independentment de que obri o no un compte a través del lloc web, que es registri al lloc web o que iniciï la sessió al compte. Si no està disposat a complir amb aquestes Condicions, no utilitzi el lloc web, no hi accedeixi, ni realitzi cap comanda a través d’ell.

Per accedir, navegar i / o utilitzar el lloc web, no cal obrir cap compte. Tot i això, per accedir a determinats serveis oferts des del lloc web, per exemple, per fer una comanda, haurà de registrar-se al lloc web. En aquests casos, haurà d’acceptar la nostra Política de Privacitat. Únic adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les vostres dades personals i evitar la seva alteració, pèrdua, manipulació i / o accés no autoritzat, tenint en compte la evolució de la tecnologia, la forma de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, complint la normativa aplicable.

Ens reservem el dret d’actualitzar, modificar o eliminar els nostres Termes i Condicions, Política de Privacitat o qualsevol altra política aplicable al lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís per a l’Usuari, per la qual cosa en tot moment hauríeu de revisar-los per assegurar-vos que esteu d’acord.

3. Ús internacional

L’ús del lloc web per part dels usuaris a qualsevol país que no sigui el Principat d’Andorra es realitzarà sota la responsabilitat d’aquells altres països. L’Usuari serà l’únic responsable del compliment de les lleis del país des d’on accedeix al lloc web.

Aquests Termes i Condicions estan disponibles en anglès, català, espanyol, francès i alemany. Si l’Usuari tradueix aquests textos a través d’un traductor online, l’Usuari declara conèixer i acceptar que la versió anglesa sempre prevaldrà en el cas que hi hagi contradiccions entre les diferents versions i que aquestes condicions estiguin subjectes a la legislació andorrana.

Aquests Termes i Condicions són aplicables a tots els usuaris del lloc web, independentment de la forma en què s'accedeixi al lloc web, i abastaran a totes les tecnologies, dispositius i productes que Únic té a disposició al lloc web.

4. Obligacions dels Usuaris

Amb caràcter general, els usuaris hauran d'actuar sempre conforme amb la llei, els bons costums i les exigències de bona fe, emprant la diligència deguda i abstenint-se d'utilitzar el lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal del lloc web , dels béns o drets d’Únic, dels seus proveïdors, de la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer. Concretament i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior, durant l'ús del lloc web, l'usuari està obligat a:

- Facilitar informació veritable i exacta sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre o realització de comandes, i mantenir-les actualitzades.

- No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, o, en general, qualsevol contingut per al qual no puguin, de conformitat amb la Llei, demostrar el seu dret a posar-ho a disposició de tercers.

- No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència, o la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general contra la normativa actualment vigent.

- No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap programa, dada, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al lloc web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes d’Únic, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors d’Únic o en general de qualsevol tercer.

- No realitzar activitats publicitàries o explotació comercial a través del lloc web, i no utilitzar els continguts i la informació del mateix per emetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades de tercers.

- No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del lloc web o de qualsevol dels serveis, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o, de qualsevol altra forma.

- No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús propi, fer inutilitzable o danyar dades, informacions, programes o documents electrònics de Únic, de proveïdors o de tercers.

Únic es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al seu lloc web i / o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin els presents Termes i Condicions.

5. Serveis proporcionats per ÚNIC

Únic ofereix roba a mida, per a homes, dones i nens (“Productes Personalitzats”). Al lloc web trobareu descripcions detallades dels productes i visualitzacions en 2D dels productes que podeu arribar a adquirir. Encara que intentem mostrar amb exactitud els colors dels nostres productes al lloc web, els colors reals que veieu depenen de la vostra pantalla i dels ajustos de la pantalla, i no podem garantir que els colors mostrats pel vostre monitor siguin exactament iguals al color dels productes en el moment del lliurament i / o recepció:

- Les variacions en els processos de fabricació, la configuració de la pantalla i el hardware de l'ordinador poden afectar l'aparença dels teixits i dissenys dels productes, la qual cosa vol dir que pot ser que els productes lliurats siguin lleugerament diferents en aparença, a aquells que es mostren i es descriuen al lloc web.

- Tots els productes / teixits d’Únic estan subjectes a disponibilitat, la qual cosa vol dir que no sempre podrem subministrar la vostra comanda. Us informarem, tan aviat com sigui possible, si un producte que hàgiu sol·licitat no es troba disponible i, si ho accepteu, és possible que us oferim un producte alternatiu de qualitat equivalent, superior, o de valor similar.

- El Client ha de verificar la precisió de la comanda i comunicar immediatament qualsevol irregularitat. Únic no pot responsabilitzar-se dels errors comesos pel client durant el procés de comanda.

6. Propietat Intel·lectual i Industrial

El lloc web i els seus continguts, incloent els serveis, programes, dades, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, menús, així com el software, els noms comercials, les marques, treballs creatius, il·lustracions, fotografies o dibuixos industrials i qualsevol altres característiques susceptibles der ser utilitzades amb finalitats industrials i comercials són propietat i titulars d’Únic o que té dret a utilitzar-los, i estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre la propietat intel·lectual i industrial.

En cap cas s'entendrà que Únic concedeix la llicència o renúncia, la transmissió, la cessió total o parcial d'aquests drets, ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, especialment amb l'alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa i escrita de Únic.

L'usuari només pot utilitzar el lloc web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà a l'usuari obtenir la prèvia autorització expressa i escrita per part d’Únic.

Únic posa el seu afany raonable en garantir que aquest lloc web es trobi lliure de virus i altres continguts maliciosos o nocius.

Podeu utilitzar, descarregar i imprimir contingut del lloc web únicament per al seu ús personal propi o per a un ús personal no comercial. Excepte per al seu ús personal propi o fins comercials interns, no podrà fer res del que segueix, sense haver obtingut prèviament el consentiment per escrit d’ÚNIC:

- copiar, reproduir, utilitzar o negociar de qualsevol forma amb qualsevol contingut del lloc web;
- modificar, distribuir o tornar a publicar qualsevol contingut al lloc web, per a qualsevol propòsit;
- reproduir el lloc web, realitzar framing, cap a aquest lloc web, en qualsevol altre lloc web o des de qualsevol altre lloc web;
- utilitzar el contingut del lloc web per qualsevol tipus d'explotació comercial.

Quan el Client utilitza, distribueix, envia o penja al lloc web d’ÚNIC qualsevol text, element gràfic, imatge, fotografia i la seva distribució, selecció i ordenació; elements de disseny i qualsevol altre material (el "Contingut del Client") que el client representa i garanteix a ÚNIC que:

- El Client té tots els drets, títol i interès, inclòs el dret a publicar i explotar comercialment, qualsevol Contingut del Client.

- El Client és l’únic responsable d’obtenir tots els permisos i llicències adequats i assegurar-se que el Contingut del Client no incompleix o viola cap altre dret de tercers. En particular, el Client representa i garanteix que el Contingut del Client no infringeixi o vulneri cap altre dret de propietat intel·lectual, com ara patents, drets d'autor, marques comercials, noms comercials, marques de servei, drets de disseny, drets de base de dades i altres formes de propietat intel·lectual o industrial, juntament amb qualsevol sol·licitud o dret a presentar per al registre del mateix ("Drets de Propietat Intel·lectual").

- El Contingut del Client no és il·legal, enganyós, discriminatori o fraudulent. En particular, el Client representa i garanteix que els Continguts del Client no ofereixen ni difonen productes, promocions, serveis o esquemes fraudulents.

- Els Continguts personalitzats no són abusius, vulgars, difamables, provocatius, impugnables o incomplint la moral pública.

- El Contingut del Client no inclou cap codi maliciós ni cap altra rutina de programació informàtica que pugui inhabilitar, sobrecarregar o perjudicar el bon funcionament del lloc web.

En la mesura que qualsevol Contingut del Client pot estar subjecte a alguna marca comercial, marca de servei, presentació comercial o a altres drets de propietat intel·lectual (la "PI del client"), el client es compromet a concedir a ÚNIC una llicència mundial no exclusiva, perpètua, sublicensable i lliure de drets per a reproduir, distribuir, preparar obres derivades o mostrar la PI del client en relació amb les activitats comercials d'ÚNIC per qualsevol mitjà o format, material o immaterial. El Client accepta i reconeix que ÚNIC tindrà dret a copiar, editar, modificar, reproduir, mostrar públicament i distribuir parts de la PI del client.

ÚNIC assumeix cap responsabilitat per danys i perjudicis, infraccions de Drets de Propietat Intel·lectual o qualsevol error que el Client pugui causar mitjançant l’ús, la distribució, l’enviament o la càrrega de Contingut del Client al lloc web.

El client es compromet a indemnitzar, defensar i mantenir a ÚNIC i als seus propietaris, funcionaris, empleats, representants i agents, indemnes de qualsevol acció legal, demanda, reclamació, pèrdua, responsabilitat, dany o despesa contra Únic per motius del presumpte incompliment d'aquestes garanties i compromisos o l'ús no autoritzat, indegut o il·lícit de qualsevol logotip, marca registrada, copyright o qualsevol altra propietat intel·lectual, i el client també es compromet a pagar qualsevol judici o oferta jurídica resultat d’una demanda judicial, demanda o reclamació, així com les tarifes de l’advocat i els costos associats incorreguts per Únic per defensar-se contra aquesta demanda o reclamació.

En fer una comanda per a qualsevol Producte personalitzat, accepteu aquests Termes i Condicions. Únic pot canviar aquests Termes i Condicions en qualsevol moment i sense previ avís. Per a cada compra, s’aplicaran els Termes i Condicions publicats al lloc web en el moment que el client faci la comanda.

7. Preus

Tots els preus al lloc web www.unicwear.com es mostren en la moneda EUR (€ Euro). Els impostos estan inclosos per als clients de la UE. Els impostos no s'inclouran per als clients que realitzen comandes fora de la UE.

Els preus són especificats per Únic i ens reservem el dret de canviar els preus i les especificacions dels productes en qualsevol moment. Les diferències de preus relacionades amb els preus futurs o anteriors publicats pels productes Únic no són reemborsables. Els productes es vendran al preu indicat online a la data d’acceptació. Únic es reserva el dret de cobrar adicionalemt per productes o serveis que no figuren a la llista de preus estàndard.

8. Pagament

El pagament dels articles comprats i les despeses d'enviament es podran efectuar per targeta de crèdit o PayPal. Acceptem pagaments realitzats amb VISA, Mastercard i PayPal.

Si els productes sol·licitats no estan disponibles i el pagament s'ha efectuat, dit pagament s’abonarà en el seu compte bancari o de PayPal.

Per a nosaltres és molt important protegir la seva targeta i les seves dades. Totes les dades relatius a la seva transacció s'envien utilitzant un protocol automàtic xifrat al qual ni Únic ni tercers independents hi poden accedir.

9. Enviament

Quan realitza una comanda, li enviarem un correu electrònic per confirmar-ho i explicar tots els detalls rellevants (“Confirmació de la Comanda”). La seva Confirmació de la Comanda no representa una acceptació del Contracte, només confirma la recepció de la comanda. Es convertirà en un Contracte de Compravenda quan hàgim enviat els productes sol·licitats i hagi rebut una notificació del nostre magatzem en la qual es confirmi que els productes s'han enviat.

La nostra capacitat de tramitar comandes també depèn de que a nosaltres se'ns subministrin correctament els productes dins del termini corresponent. Si algun dels articles sol·licitats no està disponible, ens reservem el dret a rescindir el Contracte. Si els productes que ha demanat no es poden enviar, us ho farem saber immediatament. Si la suma deguda ja s'ha abonat, us la retornarem immediatament.

La data de lliurament prevista és una data aproximada. A causa de factors externs, la data de lliurament podria ser diferent a la data que s’hagi confirmat. Únic garanteix el termini d'entrega excepte en situacions, esdeveniments o circumstàncies que es trobin més enllà del nostre control (client no disponible, condicions meteorològiques adverses, errors en la informació d'enviament, procediments legals, dies festius, etcètera).

L'enviament és gratuït per a totes les comandes superiors a 100€.

No acceptem cap responsabilitat per demores en els enviaments, llevat que es certifiqui que hagi intervingut negligència per part nostra.

Important: Encara que s'adoptin tot tipus de precaucions, els paquets o el contingut d'aquests poden resultar danyats en trànsit. Si succeís, seguiu aquests passos: primer, deixeu constància dels danys comunicant-ho al servei de missatgeria de seguida que rebeu els articles. Després, comuniqueu-lo immediatament a nosaltres. Si té pensat tornar els articles danyats, informeu-nos per avançat usant el formulari d'atenció al client o per correu electrònic.

NOTA: Els productes enviats fora de la Unió Europea poden estar subjectes a drets d'importació o impostos aplicables al seu país. Aquests costos correran del seu compte i se sumaran als càrrecs en la seva factura. Contacta amb la seva oficina de duanes més propera per obtenir informació detallada.

10. Política postvenda: reedicions i devolucions

Tots els nostres productes són personalitzats exclusivament per a cada client individual. Per aquest motiu no és possible reemborsar el preu de la compra, ja que no hi ha possibilitat de revenda. Aquesta és una pràctica habitual en el sector de la roba a mida.

Les reedicions només estan permeses si el producte pateix un defecte de fàbrica (producte defectuós). Les següents condicions s'apliquen per a les reedicions:

- El nou producte haurà de ser el mateix que l'original.
- Les peces originals hauran de ser retornades al nostre Centre de Control de Qualitat.
- El cost d'enviament de la devolució va a càrrec del client.
- Únic es reserva el dret a denegar sol·licituds de reedició en el cas de que les peces no estiguin en perfecte estat i amb les etiquetes corresponents.

11. Cancel·lació

Únic només permet la cancel·lació d'una comanda si s'efectua abans que l'estat canviï a la fase de "en procés". Una vegada que estigui “en procés”, Únic no ofereix la possibilitat de cancel·lar una comanda ja que s'ha començat la seva producció i s'ha incorregut en costos no recuperables (teixits, temps del sastre, etc.)

El client entén que te tota la responsabilitat en revisar detingudament el disseny del producte personalitzat i aprovar l'obra gràfica. El client entén que accepta com a exactes, les obres finals enviades i confirmades per Únic. Un cop realitzada la comanda, se suposa que totes les il·lustracions han estat aprovades i acceptades pel client i que no es pot cancel·lar aquesta comanda. Un cop realitzada la comanda, no s'acceptaran canvis de disseny ni de comanda i es cobrarà el client l’integralitat del preu.

12. Dades personals

La nostra política de privacitat, que estableix com utilitzarem les seves dades personals, es pot trobar a la nostra Política de Privacitat. En utilitzar aquest lloc web, està donant el seu consentiment perquè processem les seves dades i garanteix que totes les dades proporcionades són exactes i estan actualitzades. És vostè responsable de mantenir i actualitzar puntualment la informació del compte per assegurar la seva exactitud i integritat. Les seves dades personals seran emmagatzemades i processades per Únic en la forma establerta en la nostra Política de Privacitat.

13. Enllaços a altres llocs internet

El lloc web inclou enllaços a altres llocs web que pot visitar. No tenim control sobre el contingut d'aquests llocs web, ni tampoc les examinem. En cas que accedeixi a un lloc web on l'enllaç sigui facilitat en el nostre lloc web, vostè accepta que no som responsables del contingut d'aquests llocs webs, incloent qualsevol publicitat o producte que li ofereixin a través d'aquests llocs web. Així mateix, Únic no serà responsable de cap delicte, dany o pèrdua que es produeixi pel fet que hagi utilitzat aquests llocs web.

14. Xarxes Socials

Aquests Termes i Condicions també s'apliquen a qualsevol publicació que realitzi en qualsevol lloc web relacionat amb Únic, tal com Facebook, Twitter, YouTube o qualsevol altra xarxa social. Tots els comentaris, imatges, vídeos i qualsevol altre tipus de material que aparegui en xarxes socials de tercers no reflecteixen necessàriament les opinions o idees de Únic o dels seus empleats. Per tant, Únic no es fa responsable d'aquest contingut. En qualsevol cas, tot el material publicat en xarxes socials de tercers ha de complir amb els presents Termes i Condicions.

15. Cookies

El nostre lloc web emmagatzema informació i les adreces IP dels ordinadors i utilitza cookies. Les cookies són petits arxius de text que contenen informació i que els llocs web envien a l'ordinador de l'usuari quan està navegant per el nostre lloc web. Les cookies ens ajuden a millorar el nostre lloc web i fa que la navegació sigui més fàcil i personalitzada per l’usuari. Consulteu la nostra Política de Privacitat. En concret, les cookies ens permet:

- fer una estimació sobre números i patrons d'ús.
- emmagatzemar informació sobre les seves preferències i personalitzar el nostre lloc web.
- simplificar les seves recerques.
- reconèixer l’usuari quan torna de nou al nostre lloc web.

L'usuari pot negar-se a acceptar cookies activant la configuració al navegador que permet rebutjar les cookies. No obstant, si desactiva les cookies, no tindrà accés a moltes de les funcionalitats del portal i pot comprometre el funcionament d'alguns dels serveis del lloc web.

16. Jurisdicció aplicable

Les relacions entre els usuaris i Únic es regeixen per les lleis del Principat d'Andorra. Qualsevol conflicte serà resolta pels Tribunals d'Andorra la Vella (Principat d'Andorra).